Kategoriarkiv: Generalforsamling

Generalforsamlingen 2021 udskydes!

Kære alle
Grundet Corona må vi udskyde den ordinære generalforsamling, som var planlagt til afholdelse torsdag den 18. marts 2021 i mødesalen på Herlev skole. Kommunen har netop idag (mandag) oplyst, at lokalerne fortsat er lukket.
Generalforsamlingen planlægger vi foreløbigt kan afholdes torsdag den 27. maj i samme lokale.
Indkaldelsen genudsendes til alle medlemmer i starten af maj måned.
Alle dokumenter til generalforsamlingen findes tilgængelige på foreningens hjemmeside og vil ikke blive ændret frem mod afholdelse af den ordinære generalforsamling.
P.b.v.
Poul

Referater fra Generalforsamling og bestyrelsesmøde (med bilag) ligger klar på hjemmesiden

Kære alle
Nu ligger referat fra årets ordinære generalforsamling 2020 klar på hjemmesiden.

Samtidig er referat fra seneste bestyrelsesmøde d. 22. juni 2020 også lagt på hjemmesiden – med bilag.

P.b.v.
Poul

HUSK: Generalforsamling torsdag 11/6 kl. 19:30 i Rottehullet

Kære alle,
Nu er det blevet tilladt at forsamles op til 50 personer ad gangen. Derfor afholder vi som adviseret årets ordinære generalforsamling. Vi mødes i Rottehullet 19:30, og helt ekstraordinært afvikler vi generalforsamlingen på Multibanen.

Alle dokumenter, som tidligere er udsendt, kan du finde på hjemmesiden BESTYRELSE > GENERALFORSAMLING 2020. Husk at medbringe dagsorden, regnskab for 2019 samt budget for 2020.

Vi opfordrer dig til at tilmelde dig generalforsamlingen, så vi kan stille stole op (med indbyrdes afstand) til alle medlemmer, der deltager. Har du allerede tilmeldt dig, skal du ikke gøre igen 🙂 Tilmeldingen sender du til bestyrelsen@hjortepringparken.dk senest onsdag 10. juni 2020.

På gensyn
P.b.v.
Poul

Tilmelding til generalforsamling – dato rettet

I vores nye indkaldelse til afholdelse af ordinær generalforsamling torsdag 11. juni beder vi alle tilmelde sig via mail til bestyrelsen.
Den rigtige dato for svar til bestyrelsen er selvfølgelig 10. juni (ikke 10. maj), således at vi kan opsætte det nødvendige antal stole m.v.

 Bestyrelsen opfordrer til, at man tilmelder sig generalforsamlingen via mail på
bestyrelsen@hjortespringparken.dk senest onsdag d. 10. juni

Afholdelse af ordinær generalforsamling

Torsdag den 11. Juni 2020, klokken 19:30 på boldbanen i Rottehullet.

Generalforsamlingen erstatter den oprindeligt planlagte (19. marts 2020) og derfor er dagsorden, bestyrelsesberetning og forslag er uændret i forhold til den oprindeligt planlagte generalforsamling.

Læs om det praktiske omkring tilmelding og forudsætninger for afholdelse på hjemmesiden under BESTYRELSE > GENERALFORSAMLING 2020.

OBS!! Ordinær generalforsamling d. 19 marts aflyses/udskydes!

Kære alle,
Med baggrund i den nuværende situation med Corona-smitte har bestyrelsen besluttet at aflyse/udskyde den planlagte generalforsamling d. 19 marts 2020.
Vi vil foreløbig stile efter at kunne afholde generalforsamlingen torsdag d. 16. april i stedet. Således vil vi kunne varsle afholdelsen med 14 dages varsel, hvis samfundet ”lukker op igen” med udgangen af marts måned, som det i øjeblikket ser ud.
Hvis der sker yderligere ændringer, vil bestyrelsen naturligvis holde jer underrettet.
Notat om aflysning af den ordinære generalforsamling vil blive lagt på hjemmesiden. Samtidig vil alle beboere, der har oplyst deres mailadresse til beboerlisten/Nyhedsbrevet, modtage en direkte mail vedr. aflysningen. Kontakt endelig bestyrelsen, hvis du/I har spørgsmål til ovenstående.

P.b.v.
Poul

Revideret dagsorden med bilag til generalforsamlingen 14. marts 2019

Kære alle,
Beboerne i nr. 4 har på foreningens hjemmeside d. 26. februar indsendt 2 forslag til generalforsamlingen. Dette har bestyrelsen ikke været opmærksom på. Derfor er punkterne ikke med på den endelige dagsorden, der blev lagt på foreningens hjemmeside torsdag d. 7. marts. Beboerne i nr. 4 har henvendt sig til bestyrelsen fredag d. 8 marts og gjort opmærksom på, at de 2 forslag ikke var med på dagsorden.

Bestyrelsen findet det vigtigt, at alle forslag indsendt inden for tidsfristen behandles på generalforsamlingen.

Derfor har bestyrelsen opdateret endelig dagsorden med 3 punkter:
Punkt 1.1, hvor generalforsamlingen tager stilling til om de 2 forslag skal behandles på generalforsamling. I tilfælde af flertal for det, vil de 2 forslag fra hus nr. 4 indgå i dagsorden som punkt 5.4 og 5.5.

Bestyrelsen beklager, at vi ikke har været opmærksomme på de 2 forslag.

P.b.v.
Poul
Revideret DAGSORDEN til generalforsamling 2019
Bilag 5.4_5.5 – Forslag til GF2019