Udvalg

Der findes ingen vedtægtsmæssige udvalg, men det er kutyme, at den nyvalgte bestyrelse nedsætter en række ‘faste’ udvalg. Disse udvalg har ingen selvstændig kompetence, men alene en indstillingsret til bestyrelsen, som træffer beslutningen, hvis denne da ikke er så vidtrækkende, at beslutningen skal træffes af generalforsamlingen.

Vi ser meget gerne, at ikke-bestyrelsesmedlemmer melder sig til udvalgsarbejde. Af praktiske grunde sidder der normalt et eller flere bestyrelsesmedlemmer i de enkelte udvalg.

Til udførelsen af større enkeltopgaver, f.eks. vedtægtsændringer eller større anlægsopgaver, nedsættes sædvanligvis ad hoc-udvalg, der opløses, når opgaven er løst.

Se bestyrelsen

Udvalg

Bestyrelsesmedlem/kontaktperson er fremhævet i nedenstående oversigt.

Teknisk udvalg

Poul Dahl nr. 14
Kim Holmer nr. 58

Udvalgets primære opgave er at sikre vedligeholdelse og udvikling af Hjortespringparkens fælles, tekniske ejendom. Dette drejer sig primært om vejen (inkl. skiltning og belysning), kloakkerne samt fællesantenne. Efter skiftet til kabel-tv drejer opgaverne ang. fællesantennen sig om forhold af fælles interesse vedr. udbyder og den fælles infrastruktur.
Udvalget sekundære opgave er at formidle viden om de tekniske systemer i husene. Denne opgave er gennem årene blevet mindre og mindre, da husene efterhånden er vedligeholdt på mange forskellige måder.

Varmeudvalg

Poul Dahl nr. 14
Leif Larsen nr. 21
Kenneth Zeuner nr. 13
Jeanette Volquardsen nr. 40
Udvalgets hovedopgave er at sikre en stabil varmeforsyning til grundejerforeningens beboere. Dette sikres gennem ugentlig kontrol af varmecentralen. Her efterses installationen og nøgletal, til statistisk brug noteres.
Evt. reparationer foretages af professionelle håndværkere.

Grønt udvalg

Tina Haase nr. 4
Kim Goderum nr. 26
Dorthe Bach Sørensen nr. 30
Janne Bay nr. 38
Grønt Udvalgs opgave er at påse at vores grønne fælles områder fremstår vedligeholdte. Udvalget udarbejder løbende forslag til vedligeholdelse, renovering og til beplantningsplaner i den udstrækning, at der ikke er behov for faglig kompetence.
Forslag fremsendes til godkendelse i Bestyrelsen, som varetager den økonomiske vurdering af det tilsendte materiale og i samråd med Grønt Udvalg udarbejder en konkret handlingsplan for de godkendte forslag.
Udvalgte opgaver kan løses af beboere, som har påtaget sig ”pligtarbejde”. Øvrige vedligeholdelsesopgaver løses af professionelle gartnere efter samråd med Bestyrelsen.
Grønt Udvalg kan endvidere indstille forslag vedr. fælles-fælles grønt område til videre behandling i Bestyrelsen.
Alle beboere kan deltage i Grønt Udvalgs arbejde.
Hvis du vil vide mere om udvalget arbejde, kan du se referater m.v. ved at klikke HER

Fællesbestyrelsen for Fællesområdets Ejerlav
sm. m. Stadagervej
Jacob Fog Topp nr. 9, Hjortespringparken
Pierre Larsen nr. 54 , Hjortespringparken
??, Stadagervej

Børne-/ og legepladsudvalg

Jacob Fog Topp nr. 9
Tina Haase, nr. 4
Sabrina Zeuner, nr. 13
Udvalget varetager arbejdet med at tilse og forny legepladsen, multibanen og dets legeredskaber.

Materieludvalg

Pierre Larsen nr. 54
Kim Goderum nr. 26
Kim Holmer nr. 58
Udvalget tager sig af at administrere, vedligeholde, og – ved behov – genanskaffe det inventar og materiel, som Grundejerforeningen ejer og som kan bruges af foreningens medlemmer.

Info- og ITudvalg

Janne Bay nr. 38
Jeanette Volquardsen nr. 40
Udvalget står for udvikling og vedligeholdelse af grundejerforeningens hjemmeside, samt opdatering af nyheder, bestyrelsesreferater, generalforsamlingsreferater osv. på hjemmesiden.

Festudvalg

Janne Bay nr. 38
??
Festudvalget afholder årligt juletræstænding lørdag før den første søndag i advent.

Flagudvalg

Anita Bondy nr. 34
Janne Bay nr. 38
Udvalget tager sig af at flage på vores fælles flagstang på officielle flagdage. Alle beboere er velkomne til at låne flaget for selv at flage på egne mærkedage. Kontakt medlemmer af flagudvalget for at låne flaget.

Velkomstudvalg

Poul Dahl nr. 14
Janne Bay nr. 38
Udvalget tager kontakt til beboere, når de køber hus i Hjortespringparken. Typisk en måned efter indflytning tilbyder udvalget, at komme forbi for at give en introduktion til Hjortespringparken, drift af foreningen og informationer om husene.