Kategoriarkiv: Foreningsnyt

Dagsorden bestyrelsesmøde 8/4-2024

Sædvanen tro sender vi dagsordenen til første bestyrelsesmøde, der afholdes efter årets generalforsamling. Det kan læses her.
Alle, der har lyst til at deltage i udvalgsarbejdet (grønt udvalg, infoudvalg, festudvalg etc.) er velkomne til at sende en mail til bestyrelsen@hjortespringparken.dk.
P.b.v.
Poul

Endelig dagsorden og Bestyrelsens beretning for året

Hermed udsendes Endelig dagsorden til den ordinær generalforsamling den 21. marts 2024. Bemærk, at generalforsamlingen starter kl. 19.30, som også varslet i den oprindelige indkaldelse. Endelig dagsorden

Endelig udsendes også Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2023. Bestyrelsens beretning

Begge dokumenter ligger også på hjemmesiden: Link til hjemmesiden

P.b.v.
Poul

Årsregnskab 2023

Hermed udsendes årsregnskabet for 2023 med varmefordelingsregnskab i henhold til vores vedtægter. Regnskabet ligger også på hjemmesiden under fanebladet Bestyrelse > Generalforsamling 2024. Endelig-aarsrapport-m.-varmeregnskab-2023-underskrevet.pdf

Som noget nyt skal I finde varmefordelingsregnskabet i det varmeregnskab, som Ista har udarbejdet. Og for første gang er regnskabet underskrevet elektronisk af administrator, bestyrelsen og de interne revisorer.

Husk at medbringe det på generalforsamlingen.

P.b.v.
Poul