Kategoriarkiv: Drift og Vedligeholdelse

Maling af striber og spærreflader på vej og parkeringspladser

Hvis alt går som planlagt vil NCC komme på tirsdag d. 31/8 og male striber og spærreflader.
Derfor kan p-pladserne på midten af vejen ikke bruges fra tirsdag morgen kl. 07.00 til arbejdet er færdiggjort.
Bommen ud til Byskovvej bliver IKKE åbnet af kommunen i denne anledning.
Sig det videre til familie, venner og leverandører, som kommer på besøg/med leverancer og serviceydelser.

Pbv.
Poul

Asfaltarbejdet er forsinket

Grundet regnvejret er asfaltarbejdet forsinket.
NCC planlægger nu med at lægge asfalt fredag og mandag og laver striber på tirsdag.
P-pladserne i midten kan bruges fra lørdag morgen til søndag aften. Måske allerede fra fredag, men det kommer an på hvor der lægges asfalt fredag eftermiddag. HUSK at bilerne skal være væk igen mandag morgen kl. 7.
Bestyrelsen har spurgt kommunen om, de vil åbne bommen mod Byskovvej i næste uge, men pt. har vi ikke fået svar.
NCC er opmærksomme på, at der hentes storskrald mandag i næste uge, og de siger det må vi få løst, så affaldet kan afhentes.
Endvidere er NCC klar over, at der installeres varmemålere i næste uge. Også her vil NCC være behjælpelige med at få det til at fungere.

Når bestyrelsen ved mere, vil vi opdatere hjemmesiden.
P.b.v.
Poul

Pligtarbejde 2021

Vi har i foreningen valgt at lave en del af arbejdet selv i stedet for at have en gårdmand. Vi kalder det pligtarbejde.
Det betyder at alle huse kan tage sig af en eller flere arbejdsopgaver og så få tilbagebetalt dele af deres fælleskontingent.
Nu, hvor foråret nærmer sig, er det tid til at fordele opgaverne. Hvem der udfører arbejdet er ligegyldigt, men børn og unge under 18 år må ikke betjene større maskiner som motorsav, hækkeklipper, den store buskrydder og traktor.

Der til en start følgende opgaver:

  • Græsklipning med traktor og græsslåmaskine. Ca. hver 10 dag efter behov.
  • Hækkeklipning. 2 gange om året.
  • Beskæring af træer og buske. 2 gange om året.
  • Rydning af ukrudt i og omkring midter-bede og bom-bede. 4 gange fra april til september.
  • Rydning af ukrudt i opkørsel/fortov. Forår og efterår.
  • Rengøring af varmecentral. 3 gange årligt (rengøre toilet, støvsugning, gulvvask) – beregn ca. 2 timer pr. gang

Du får selvfølgelig en grundig vejledning i opgaven.

Hvis du er interesseret i noget af arbejdet, så ring til Kim i nr. 26 (mob.nr. 31550575, efter kl. 16) og få en snak om hvilke opgaver og hvor meget tid, du har tid/lyst til at bruge, så bliver opgaverne fordelt mellem de frivillige. Det er fint, hvis du gør det inden 8. april, hvor vi går i gang med forårets opgaver, men du er også velkommen til at ringe senere.

Med forårshilsner,
Bestyrelsen

Renovationskalender 2021

Pap/storskrald hentes næste gang mandag 11. januar.

Juletræer bliver også afhentet mandag 11. januar, hvis det er sat ud senest kl. 7 mandag morgen. Træerne skal være uden fod og pynt.

Renovationskalenderen er tidligere blevet husstandsomdelt. Det bliver den ikke længere.
Man kan lave/printe sin egen kalender på:
https://herlev.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx, ved at indtaste sin privat adresse. Renovationskalenderen tager højde for, om man har betalt for ekstra ugentlig tømning af restaffald.

Det er desuden muligt at få et samlet overblik over egen affaldsordning ved at downloade den nye App Affaldsportalen. Man skal vælge kommune og adresse. Herefter kan man på app’ens forsiden holde sig orienteret om næste dato for afhenting, samt hvilken type affald, der afhentes.

Info-udvalget

VARMEAFLÆSNING 2020

HUSK det er imorgen, torsdag 31. december mellem kl. 11 – 13, at vi kommer rundt og aflæser varmen. Sørg venglist for, at der er fri adgang til aflæsningsstikket ved lyskassen. Eventuelle aflåste havelåger, skal være låst op.

Vi benytter lejligheden til at ønske alle et rigtig GODT NYTÅR!

Bestyrelsen

Ekstra ordinær varmeaflæsning 28/11-20

En beboer har gjort bestyrelsen opmærksom på, at der står et ”E” i displayet på deres varmemåler. Flere bestyrelsesmedlemmer kan konfirmere, at det også står på deres måler. ”E” betyder fejl, og Leif (21) har været i kontakt med leverandøren. De siger at det betyder at batteriet er ved at være brugt op, eller at måleren er tæt på defekt.

Flere bestyrelsesmedlemmer har gennem den sidste uge konstateret, at deres målere stadig virker.

For at sikre et så godt varmeregnskab som muligt ved årets udgang, vil der være en ekstra varmeaflæsning lørdag d. 28. november kl. 10.00-11.30. Så sørg venligst for, at der er adgang til stikket i haven, og at havelåger er låst op, så vi kan komme til.

Bestyrelsen påregner stadig at gennemføre den årlige aflæsning omkring nytår, så den måling der foretages den 28/11 er en back-up, hvis noget går galt i december.

Som det har fremgået af referater fra bestyrelsesmøderne, arbejder vi pt. med 2 scenarier: 1) Skifte batterier på de eksisterende målere i foråret. 2) Indkøbe og installere nye målere (også i foråret), der kan fjernaflæses. Men ingen af de ting kan vi nå at sætte i værk i december måned.

P.b.v.
Poul