Afholdelse af ordinær generalforsamling

Torsdag den 11. Juni 2020, klokken 19:30 på boldbanen i Rottehullet.

Generalforsamlingen erstatter den oprindeligt planlagte (19. marts 2020) og derfor er dagsorden, bestyrelsesberetning og forslag er uændret i forhold til den oprindeligt planlagte generalforsamling.

Læs om det praktiske omkring tilmelding og forudsætninger for afholdelse på hjemmesiden under BESTYRELSE > GENERALFORSAMLING 2020.

Skriv et svar