OBS!! Ordinær generalforsamling d. 19 marts aflyses/udskydes!

Kære alle,
Med baggrund i den nuværende situation med Corona-smitte har bestyrelsen besluttet at aflyse/udskyde den planlagte generalforsamling d. 19 marts 2020.
Vi vil foreløbig stile efter at kunne afholde generalforsamlingen torsdag d. 16. april i stedet. Således vil vi kunne varsle afholdelsen med 14 dages varsel, hvis samfundet ”lukker op igen” med udgangen af marts måned, som det i øjeblikket ser ud.
Hvis der sker yderligere ændringer, vil bestyrelsen naturligvis holde jer underrettet.
Notat om aflysning af den ordinære generalforsamling vil blive lagt på hjemmesiden. Samtidig vil alle beboere, der har oplyst deres mailadresse til beboerlisten/Nyhedsbrevet, modtage en direkte mail vedr. aflysningen. Kontakt endelig bestyrelsen, hvis du/I har spørgsmål til ovenstående.

P.b.v.
Poul

Skriv et svar