Forfatterarkiv: Janne Bay

Endelig dagsorden og Bestyrelsens beretning for året

Hermed udsendes Endelig dagsorden til den ordinær generalforsamling den 21. marts 2024. Bemærk, at generalforsamlingen starter kl. 19.30, som også varslet i den oprindelige indkaldelse. Endelig dagsorden

Endelig udsendes også Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2023. Bestyrelsens beretning

Begge dokumenter ligger også på hjemmesiden: Link til hjemmesiden

P.b.v.
Poul

Årsregnskab 2023

Hermed udsendes årsregnskabet for 2023 med varmefordelingsregnskab i henhold til vores vedtægter. Regnskabet ligger også på hjemmesiden under fanebladet Bestyrelse > Generalforsamling 2024. Endelig-aarsrapport-m.-varmeregnskab-2023-underskrevet.pdf

Som noget nyt skal I finde varmefordelingsregnskabet i det varmeregnskab, som Ista har udarbejdet. Og for første gang er regnskabet underskrevet elektronisk af administrator, bestyrelsen og de interne revisorer.

Husk at medbringe det på generalforsamlingen.

P.b.v.
Poul

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til medlemmerne
Der indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling
torsdag d. 21. marts 2024, kl. 19.30
i varmecentralen

Opmærksomheden henledes på, at forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde SENEST TORSDAG D. 7. MARTS 2024. Eventuelle forslag skal fremsættes skriftligt.
Endelig dagsorden vil blive udsendt senest torsdag d. 14. marts 2024.

Venlig hilsen
P.b.v.
Poul Dahl