Sommernyt: Referat er klart på hjemmesiden og en “reminder”

Til alle beboere,

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt 27. juni 2013 ligger nu klar på hjemmesiden under “Arkiv”. Referatet bliver uddelt til samtlige husstande i næste weekend.

Bestyrelsen benytter lejligheden til at erindre om tilbuddet fra kommunen om at få en energigennemgang af sit hus.
Vi udsendte tidligere en invitation med opfordring til at melde sig – det kan nås endnu ved at sende en mail til bestyrelsen@hjortespringparken.dk, allersenest onsdag 17. juli 2013.
Pt. har 2 huse meldt sig til en grundig gennemgang, samt 5 huse til en kortere gennemgang. Kommunens energikonsulent henstiller at mindst 8 huse melder sig til en kortere gennemgang.

Fortsat god sommer til alle.
Bestyrelsen

 

Skriv et svar