Dagsorden bestyrelsesmøde 8/4-2024

Sædvanen tro sender vi dagsordenen til første bestyrelsesmøde, der afholdes efter årets generalforsamling. Det kan læses her.
Alle, der har lyst til at deltage i udvalgsarbejdet (grønt udvalg, infoudvalg, festudvalg etc.) er velkomne til at sende en mail til bestyrelsen@hjortespringparken.dk.
P.b.v.
Poul

Skriv et svar