Ekstra ordinær varmeaflæsning 28/11-20

En beboer har gjort bestyrelsen opmærksom på, at der står et ”E” i displayet på deres varmemåler. Flere bestyrelsesmedlemmer kan konfirmere, at det også står på deres måler. ”E” betyder fejl, og Leif (21) har været i kontakt med leverandøren. De siger at det betyder at batteriet er ved at være brugt op, eller at måleren er tæt på defekt.

Flere bestyrelsesmedlemmer har gennem den sidste uge konstateret, at deres målere stadig virker.

For at sikre et så godt varmeregnskab som muligt ved årets udgang, vil der være en ekstra varmeaflæsning lørdag d. 28. november kl. 10.00-11.30. Så sørg venligst for, at der er adgang til stikket i haven, og at havelåger er låst op, så vi kan komme til.

Bestyrelsen påregner stadig at gennemføre den årlige aflæsning omkring nytår, så den måling der foretages den 28/11 er en back-up, hvis noget går galt i december.

Som det har fremgået af referater fra bestyrelsesmøderne, arbejder vi pt. med 2 scenarier: 1) Skifte batterier på de eksisterende målere i foråret. 2) Indkøbe og installere nye målere (også i foråret), der kan fjernaflæses. Men ingen af de ting kan vi nå at sætte i værk i december måned.

P.b.v.
Poul

Skriv et svar