Flemming Grenaae in memoriam

Søndag d. 22. november fik vi en meget kedelig meddelelse fra en af vores beboere: At Flemming var afgået ved døden samme morgen.

Det satte mange tanker i gang om, hvad Flemming havde udrettet her i Hjortespringparken gennem mange år.

Flemming og Jytte flyttede herud i 1983.

Fra materialer i info-mappen kan vi alle se, at Flemming fra dag 1 satte sit præg på de tekniske løsninger i husene. Alle forbedringsforslag Flemming kunne finde på, blev afprøvet i eget hjem, derefter dokumenteret med tegninger, forklaringer og indkøbslister mm. Men dér stoppede det ikke. Flemming tog også initiativ til mange fælles projekter, så andre huse kunne få glæde af hans forbedringsforlag. Fælles indkøb, så det kunne blive billigere, uagtet at Flemming allerede havde lavet ændringen i/på sit eget hus.

Mange beboere har gennem tiderne henvendt sig til Flemming for at få hjælp til et projekt eller et godt råd angående deres hus. Flemming var altid imødekommende og gjorde sit ypperste for med rådgivning og gode ideer at bringe sine naboer videre.

Flemming var aktiv i bestyrelsen i 90’erne. På den måde bidrog han også til at foreningen havde en god og stabil base.

Da Flemming valgte at stoppe i bestyrelsen, tog han som frivillig ansvaret for vores varmecentral. Gennem mange år passede og plejede Flemming centralen, tilkaldte håndværkere når det var nødvendigt, alternativt løste det selv på alle tider af døgnet. Det lå Flemming meget på sinde, at vi alle havde en stabil varmeforsyning. Bestyrelsen var 100% tryg ved Flemmings arbejde og anbefalinger vedrørende varmecentralen.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke Flemming for hans store indsats; den har altid været en stor hjælp og aflastet den til enhver tid siddende bestyrelse.

Som nabo vil jeg gerne takke Flemming for altid at lytte til mig, hvis jeg havde et spørgsmål om mit eget hus. Og jeg er sikker på, at jeg på rigtig mange naboers vegne kan takke for råd og gode løsningsforslag.

Æret være Flemmings minde.

På bestyrelsens vegne,
Poul

Skriv et svar