Radon målinger i Hjortespringparken

Der er kommet mange nye beboere i Hjortespringparken siden starten af 2014, så vi udsender et fornyet link til rapporten:  Radon måling endelig rapport

På INFO-udvalgets vegne,
Janne

2 thoughts on “Radon målinger i Hjortespringparken

  1. 22

   Vores rapport er fra 2014. Kommentarerne fra fagfolkene er dog éntydige, at der ikke er grundlag for bekymring i vores huse, sålænge man blot sørger for almindelig udluftning.

   Radon indhold i jord/undergrund ændrer sig stort set ikke over tid, så vi skulle ikke behøve at lave nye Radon målinger de første 20-30 år.

   Janne, nr. 38

Skriv et svar