Problemer med fjernvarmen

Kære alle,
Siden 24 november har vi oplevet dalende varme på vores varmeanlæg.

Vi har været – og er fortsat – i løbende dialog med Vestforbrænding (VF) omkring problemet. VF har ikke selv offentliggjort noget på deres hjemmeside vedrørende driftproblemer.
Ifølge vagten hos VF stammer problemerne tilbage fra branden på værket for snart et par uger siden. VF kan stadig ikke bruge forbrændingsanlægget fuldt ud, men må ty til alt hvad de har af olie og naturgas.
Seneste udmelding fra VF (fra i dag onsdag) er, at alle deres pumper kører på højtryk, og de arbejder hårdt på at få forbrændingsanlægget i drift igen. VF beklager naturligvis situationen, og beder os om at være tålmodige og afvente normal drift.Bestyrelsen og Varmeudvalget i Hjortespringparken deler naturligvis denne beklagelse.

Foreløbig ser det ud til, at der er temperaturfald om morgenen, måske på grund af megen brug af varmt vand. I løbet af dagen stiger temperaturen til det normale, hvorefter den falder igen ved aftenstid, måske også her på grund af varmtvandsforbruget.
Vi gør, hvad vi kan for at følge situationen hos VF, og lægger en opdatering på nettet, hvis der skulle ske ændringer.

P.b.v.
Varmeudvalget

Skriv et svar