Nyt fra bestyrelsen

Referat bestyrelsesmøde 12. november
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt 12. nov. 2018 er nu lagt på hjemmesiden. Referater ligger under menupunktet “Bestyrelse/Referater fra bestyrelsesmøder” – du kan også læse det her: Referat BM 12nov2018

Juletræstænding 2018
Vi tænder juletræet på fællesarealet d. 1/12 kl. 16. Kom glad – få et glas gløgg eller kakaomælk og nyd en småkage sammen med din familie og naboerne. Tilmelding er ikke nødvendig. Se invitationen her: juletræstænding 2018

Orienteringsmøde med Gigabit
Skinderskovhallen 13/11-2018

Knud Erik deltog på bestyrelsens vegne i ovennævnte orienteringsmøde. Her er konklusionen fra mødet:
Alle beboere i Hjortespringparken har den seneste tid modtaget henvendelser fra firmaet Gigabit med tilbud på en meget hurtig internetforbindelse baseret på fiberoptiske kabler. Bestyrelsen vurderer, at det ikke er en løsning, der generelt er interessant for foreningens medlemmer. Har enkelte medlemmer særlige behov, som ikke kan løses via den eksisterende YouSee-løsning, kan de naturligvis vælge at få etableret løsningen, men i så fald vil bestyrelsen gerne orienteres herom.

P.b.v.
Poul

Skriv et svar