Kategoriarkiv: Veje og fælles arealer

Revideret dagsorden med bilag til generalforsamlingen 14. marts 2019

Kære alle,
Beboerne i nr. 4 har på foreningens hjemmeside d. 26. februar indsendt 2 forslag til generalforsamlingen. Dette har bestyrelsen ikke været opmærksom på. Derfor er punkterne ikke med på den endelige dagsorden, der blev lagt på foreningens hjemmeside torsdag d. 7. marts. Beboerne i nr. 4 har henvendt sig til bestyrelsen fredag d. 8 marts og gjort opmærksom på, at de 2 forslag ikke var med på dagsorden.

Bestyrelsen findet det vigtigt, at alle forslag indsendt inden for tidsfristen behandles på generalforsamlingen.

Derfor har bestyrelsen opdateret endelig dagsorden med 3 punkter:
Punkt 1.1, hvor generalforsamlingen tager stilling til om de 2 forslag skal behandles på generalforsamling. I tilfælde af flertal for det, vil de 2 forslag fra hus nr. 4 indgå i dagsorden som punkt 5.4 og 5.5.

Bestyrelsen beklager, at vi ikke har været opmærksomme på de 2 forslag.

P.b.v.
Poul
Revideret DAGSORDEN til generalforsamling 2019
Bilag 5.4_5.5 – Forslag til GF2019

Trailer på parkeringspladsen

Hej alle,
Der holder en trailer, med registreringsnummer HG 45 54 på parkeringspladsen.
Ifølge parkeringsbekendtgørelsen er det ikke lovligt at parkere bl.a. trailere på vores vej. Der ikke er særlig mærkning på området, der tillader det.  Trailere skal derfor parkeres på egen grund.
Så bestyrelsen vil opfordre ejeren af traileren, til at få den flyttet hurtigst muligt.

P.b.v.
Poul

Gratis brænde kan afhentes ved multibanen

Hej alle,

Gartneren har mellem jul og nytår beskåret rundt om multibanen, så store grene ikke hænger ind over banen.
Ud over mere luft rundt om multibanen, er resultatet 2 bunker med brænde. Dette brænde er placeret bag det ene mål på multibanen og er til fri afbenyttelse for foreningens medlemmer.
Først til mølle….

Godt nytår!
P.b.v.
Poul

Nyt fra Hjortespringparken

Hej alle,

Nu er den nye, flotte multibane endelig kommet og sat op – klar til at blive indtaget!
Selvom det ene fag af brædder på den ene langside er leveret forkert kan man sagtens lege og spille bold nu.
Et nyt er bestilt og vil blive leveret og opsat i slutningen af denne uge/begyndelsen af næste uge. Herefter kan vi se på godkendelse af leverancen.

Multibanen står klar

Bestyrelsen afholdt 28/9-2017 et ekstraordinært bestyrelsesmøde pga det tærede rør fra varmecentralen. Referatet af mødet kan læses her: Ref Extra BM 28 sep 2017
ligesom det er oploadet på hjemmesiden under menupunktet Bestyrelse/Referater fra bestyrelsesmøder.

P.b.v.
Poul

 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag 28/9 kl. 18:30

Bestyrelsen har nu modtaget de 3 tilbud på udbedring af skaden i varmerøret. Derfor indkaldes der til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmødet foregår i varmecentralen torsdag d. 28 september kl. 18:30

Dagsorden:

  1. Hvilket af de 3 tilbud accepterer vi, og hvordan finansierer vi det.
  2. Henvendelse fra Trænk, Gammelgårdsvej
  3. Eventuelt

P.b.v.
Poul

Lækage i rør fra varmecentral – vi taber pt. meget vand. Her er en kort opdatering!

Hej alle,
Som tidligere beskrevet, har vi gennem lang tid mistet vand fra vores varmesystem. I et forsøg på at finde fejlen, har vi fået lavet en trykprøvning af systemet – i første omgang fra varmecentralen og frem til hus nr. 60 og hus nr. 47.
Trykprøvningen har afsløret en lækage fra et defekt rør under Byskovvej i stykket ml. varmecentralen og hus nr. 60. Trykprøvningen har forværret lækagen, så vi forsøger at få reparation igangsat hurtigst muligt.
Indtil vi kan få stoppet vandtabet og repareret det defekte rør, vil vi opleve mangel på vand i systemet, og der kan komme mere luft ind i varmerørene (som vi efterfølgende må udlufte for). Derudover kan fremløbstemperatur  og -tryk på det varme vand falde.
Det er selvfølgelig ikke optimalt, men vi gør alt hvad vi kan for at minimere generne for beboerne og få det utætte rør repareret hurtigst muligt.

Set fra den positive side, kan vi være glade over at fejlen bliver udbedret mens det endnu ikke er fyringssæson 🙂

Vi sender gerne opdatering af situationen på hjemmesiden, når der er nyt at fortælle.
P.b.v.
Poul

Gadespejl i opkørslen

Hej alle

Som besluttet på generalforsamlingen har bestyrelsen indkøbt et gadespejl til opkørslen.

Idag – søndag 30. april – er skiltet blevet monteret på samme pæl som vores Nabohjælp skilt.

Vi/Bestyrelsen vil gerne have kommentarer fra beboerne omkring brugen af gadespejlet. Send gerne dine kommentarar til bestyrelsen@hjortespringparken.dk – og vi vil gerne have, at du tager stilling til:

– Sidder spejlet det rigtige sted?
– Er det for lille? For stort?
– Skal det højere op?
– Andre observationer?

Bestyrelsen har indkøbt en stålstander til spejlet, men dén ønsker vi kun at grave ned 1 gang. Derfor den midlertidige løsning med Nabohjælp-skiltet.

Kommentarer og feedback bil bestyrelsen gerne have inden 15. maj, hvor det næste bestyrelsesmøde afholdes.

P.b.v.
Poul