Lækage i rør fra varmecentral – vi taber pt. meget vand. Her er en kort opdatering!

Hej alle,
Som tidligere beskrevet, har vi gennem lang tid mistet vand fra vores varmesystem. I et forsøg på at finde fejlen, har vi fået lavet en trykprøvning af systemet – i første omgang fra varmecentralen og frem til hus nr. 60 og hus nr. 47.
Trykprøvningen har afsløret en lækage fra et defekt rør under Byskovvej i stykket ml. varmecentralen og hus nr. 60. Trykprøvningen har forværret lækagen, så vi forsøger at få reparation igangsat hurtigst muligt.
Indtil vi kan få stoppet vandtabet og repareret det defekte rør, vil vi opleve mangel på vand i systemet, og der kan komme mere luft ind i varmerørene (som vi efterfølgende må udlufte for). Derudover kan fremløbstemperatur  og -tryk på det varme vand falde.
Det er selvfølgelig ikke optimalt, men vi gør alt hvad vi kan for at minimere generne for beboerne og få det utætte rør repareret hurtigst muligt.

Set fra den positive side, kan vi være glade over at fejlen bliver udbedret mens det endnu ikke er fyringssæson 🙂

Vi sender gerne opdatering af situationen på hjemmesiden, når der er nyt at fortælle.
P.b.v.
Poul

Skriv et svar