Årsregnskab 2023

Hermed udsendes årsregnskabet for 2023 med varmefordelingsregnskab i henhold til vores vedtægter. Regnskabet ligger også på hjemmesiden under fanebladet Bestyrelse > Generalforsamling 2024. Endelig-aarsrapport-m.-varmeregnskab-2023-underskrevet.pdf

Som noget nyt skal I finde varmefordelingsregnskabet i det varmeregnskab, som Ista har udarbejdet. Og for første gang er regnskabet underskrevet elektronisk af administrator, bestyrelsen og de interne revisorer.

Husk at medbringe det på generalforsamlingen.

P.b.v.
Poul

Skriv et svar