Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til medlemmerne
Der indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling
torsdag d. 21. marts 2024, kl. 19.30
i varmecentralen

Opmærksomheden henledes på, at forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde SENEST TORSDAG D. 7. MARTS 2024. Eventuelle forslag skal fremsættes skriftligt.
Endelig dagsorden vil blive udsendt senest torsdag d. 14. marts 2024.

Venlig hilsen
P.b.v.
Poul Dahl

Skriv et svar