Resultat af urafstemning december 2022

6.1.2023
Urafstemning om fortsat flagning med Ukrainsk flag
Til Medlemmerne af Grundejerforeningen Hjortespringparken, Herlev:
Den russiske angrebskrig mod Ukraine forventes at blive langvarig før Ukraine presser de russiske styrke tilbage og helt ud af landet.
Jeg skal hermed foreslå, at der, for at vise Solidaritet med Ukraine, om onsdagen, fortsat flages med det blå/gule ukrainske flag fra grundejerforeningens flagstang.
Justitsministeriet har d. 21/12-2022 meddelt tilladelse til at flage indtil 30/6-2023; og i stedet for gentagne urafstemninger om flagningen foreslår Jeg at vi stemmer om at flage med det ukrainske flag hver onsdag så længe Justitsministeriet giver den specielle tilladelse til at flage med det ukrainske flag.
Med venlig hilsen
Peer Tfelt-Hansen
Hjortespringparken 15

Grundejerforeningen accepterer/forkaster forslaget ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.
Urafstemningen foregår ved at udfylde nedenstående stemmeseddel og returnere den til Poul Dahl i nr. 14 senest torsdag d. 5. januar 2023.

RESULTATET
22 Ja stemmer                                                                                         4 Nej stemmer

Forslaget er hermed vedtaget.
Pbv.
Poul Dahl
Formand for Grundejerforeningen Hjortespringparken

Skriv et svar