Korrigeret – Indvarsling til Generalforsamling ONSDAG 12. april 2023

Grundejerforeningen Hjortespringparken
Indvarsling til generalforsamling onsdag 12. april 2023

Bestyrelsen indvarsler hermed Generalforsamlingen 2023,
der holdes d. 12. april 2023 kl. 19 i

Hjortespring Foreningshus
Gl. Klausdalsbrovej 444
2730 Herlev

Indkaldelse med forslag til dagsorden og budgetforslag 2023 udsendes 22. marts.

Har du et forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal det indsendes skriftligt til Poul Dahl, formand, senest 27. marts 2023. Du opfordres til at medsende tilbud (hvis relevant) sammen med dit/dine forslag, så en eventuel påvirkning af budgettet kan meddeles generalforsamlingen før (eventuel) afstemning.

Hus nr. 37 er blevet solgt pr. 15/7 2023, og Søren fratræder dermed som kasserer for grundejerforeningen.
Kenneth, hus nr. 13, ønsker at udtræde af bestyrelsen pga. tidspres med job og ny baby i familien.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle beboere til at overveje om de har lyst til at stille op til en af de ledige poster som kasserer eller bestyrelsesmedlem.

Vores regnskab køres via et web-baseret regnskabssystem, og kendskab til almindelig bogføring, afstemninger, hensættelser m.v. er nødvendigt. Vi kan selvfølgelig oplyse mere detaljeret omkring opgaverne, hvis du er interesseret. Henvendelse hos Poul Dahl (ikke uge 10).

Venlig hilsen
Bestyrelsen
21/2-2023

Skriv et svar