Bestyrelsens forslag til dagsorden for den ordinære generalforsamling 16. marts 2017

Hej alle

I henhold til vores vedtægter har vi idag, torsdag 23. februar 2017, lagt bestyrelsens forslag til dagsorden for den ordinære generalforsamling på foreningens hjemmeside, www.hjortespringparken.dk. Materialet findes under menupunktet “Arkiv”.

Dagsordensforslaget indeholder:
Bestyrelsens forslag til foreningsregnskab for 2017
samt nogle vedtægtsændringer. Disse er beskrevet i Bilag 1 (2 sider).

Vedtages de foreslåede vedtægtsændringer skal der ske en tilretning af INFO-mappens afsnit omkring fællesantenneanlægget. Vi her derfor til orientering vedlagt en beskrivelse af, hvordan det reviderede afsnit kan komme til at se ud (oploades ikke til “Arkiv” på nuværende tidspunkt).

Foreningsregnskab og varmeregnskab for 2016 udsendes 2. marts.

Bestyrelsesforslag dagsorden gen-fors 2017
Bestyrelsens forslag til foreningsbudget 2017
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer gen-fors 2017
Forslag til ændring INFOmappe s 4-2

P.b.v.
Poul

 

Skriv et svar