Indkaldelse til generalforsamling 17. marts 2016

Til alle beboere,

I henhold til vedtægterne sender vi hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling 17. marts 2016.

Sammen med indkaldelsen fremsendes bestyrelsens evt. forslag til beslutning samt forslag til budget.

Dokumenterne er vedhæftet her – og kan desuden ses på hjemmesiden under menupunktet “Arkiv” – Generalforsamling 2016.

Eventuelle forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 2016, skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag 3. marts 2016.

P.b.v.
Poul Dahl

Indkaldelse generalforsamling 2016
Bestyrelsens forslag til beslutning gen_fors 2016
Forslag til Budget 2016 til medlemmerne dateret 24-02-16

Skriv et svar