“Beboerindlæg vedr. beslutningsprocessen omkring (fejl?)placeringen af vejspærringen til/fra Hjortespringparken”

From: Poul Dahl [mailto:poul.dahl@youmail.dk]
Sent: 18. december 2013 17:59
To: ‘Bente’; ‘<poul@dahlmail.dk>’
Cc: ‘Andersmichael Jensen’; ‘<poul@dahlmail.dk>’; ‘Birgit Hjælmsø’; ‘Knud Erik Madsen’; ‘Leif Larsen’; ‘Tom Sund Frandsen’; ‘Kim Goderum’; ‘Marianne og Niels’; ‘Janne Bay’
Subject: RE: BOMMEN og opstandelse…

Hej Bente

Tak for din mail.

Bestyrelsen mener ikke vi har brugt hjemmesiden til den slags før. Men der har før været foretaget urafstemninger om forskellige emner.

Bestyrelsen fremførte på den ekstraordinære generalforsamlong sine synspunkter om for og imod lukning ved Byskovvej eller nr. 60. Begge løsninger har fordele og ulemper. Bestyrelsen mener stadig (og her er tale om en enig bestyrelse), at der er flest fordele ved lukning ved nr. 60.

Vi har haft et møde med kommunale folk på stedet i oktober, hvor vi talte om begge løsninger og om fordele og ulemper ved dem. Vi meddelte dem også, hvad bestyrelsens holdning var.

Kommunen kan i følge vejloven bestemme selv og behøves ikke at spørge os. De paragraffer har vi henvist til i flere referater.

Bestyrelsen har ikke været bekendt med kommunens løsning og det er heller ike blevet informeret om at de kiggede forbi den anden dag. Det er desværre en svaghed ved kommunen, som alle grundejerforeninger klager over på vores årlige møder med forvaltningen – nemlig informationsniveauet.

I dag har jeg fået en mail fra kommunen kl. 11.24 om, hvad de har bestemt sig for. Dette vil blive lagt på hjemmesiden senere i aften – hvis Janne er kommet hjem fra Jylland.

Hvis du mener, at dine holdninger ikke er blevet præsenteret for beboerne kan jeg tilbyde, at vi uploader denne mail kommunikation på foreningens hjemmeside.

Mvh.

Bestyrelsen

v. Poul

 

From: Bente [mailto:bentelangvadhansen@gmail.com]
Sent: 17. december 2013 21:09
To: <poul@dahlmail.dk>
Cc: Andersmichael Jensen; <poul@dahlmail.dk>; Birgit Hjælmsø; Knud Erik Madsen; Leif Larsen; Tom Sund Frandsen; Kim Goderum; Marianne og Niels; Janne Bay
Subject: Re: BOMMEN og opstandelse…

Det må da være muligt at få en vurdering af beboernes mening om denne boms placering ved at udsende en mail til alle og anmode om et respons. Denne procedure anvendes jo ofte i forbindelse med forskellige henvendelser om andre emner. Og mig bekendt fungerer det da ret godt. 

Det forekommer mig underligt hvorfor bestyrelsen står så stejlt fast på en placering ud for nr 60. Det er efter min mening særdeles upraktisk og det må alle beboere i Hjortespringparken rigtig gerne vide.  Jeg beklager naturligvis, at vi først kom i tanke om det et par dage efter vores sommermøde. Men jeg havde da ikke forestillet mig, at bestyrelsen allerede da havde låst sagen ved kommunen. 

Vi har en hjemmeside, hvor vi opfordres til at fremkomme med vores meninger. Jeg er sikker på, at kommunen godt vil vente på at der er bred opbakning til en beslutning, der aldrig kan gøres om, når den først er ført ud i livet.

Bente
Sendt fra min iPad

Den 17/12/2013 kl. 19.43 skrev “Poul Dahl” <poul.dahl@youmail.dk>:

Hej Anders

Tak for din mail.

Vi havde en ekstraordinær generalforsamling i juni måned. Samme dag som den blev afholdt fik vi besked om vejlukningen. Vi talte meget om det på generalforsamlingen (men klart det kom som en overraskelse for alle også mig).

På generalforamlingen foreslog bestyrelsen at indkalde husene 43-47 og 52-60 til et møde hvor vi ville diskutere det. Jeg sendte indkaldelse ud til alle 8 huse via mail med 4 mulige datoer. 6 huse svarede tilbage på, hvor nåe de kunne. De 2 sidste svarede ikke – hverken med mulige datoer eller holdning. Vi fandt en møde dato, hvor de 6 huse alle kunne. På dette møde var der enighed om, at vi ville anbefale at vejen blev lukke ved nr. 60 ud fra en del argumenter. Der var også argumenter for at lukke den ved vejskiltet. Men jeg spurgte flere gange, om der nu var enighed og det var der.

Siden har 2 af de 6 huse skiftet mening. Dette respekterer vi selvfølgelig. Men de 4 andre på mødet har ikke. Siden hen har jeg fået mail fra 3 andre huse i Hjortespringeparken, som synes at beslutningen er forkert. Men vi er stadig nede på at 5 aktivt har meldt tilbage på, at det vi besluttede på generalforsamlingen og siden hen på mødet for de mest berørte er forkert.

Det er i bestyrelsens optik ikke mange, hvorfor vi fastholder den beslutning der er truffet på det møde, vi lovede at afholde med de nærmeste beboere.

Hvis man er utilfreds med denne beslutning vil jeg opfordre til, at man vha. Vedtægterne § 14 stk. 2 indkalder til ekstraordinær generalforsamling om emnet. Hvis en trejdedel af husene mener det er nødvendigt er bestyrelsen pligtig til at indkalde og det gør vi selvfølgelig. Men det kræver at 18 huse står bag opfordringen og pt. er der 5 huse som har givet udtryk for at de ikke er enig.

Mvh.

Poul

 

From: Andersmichael Jensen [mailto:andersmichaeljensen@gmail.com]
Sent: 17. december 2013 19:18
To:poul@dahlmail.dk
Cc: Bente Langvad Hansen; Birgit Hjælmsø
Subject: Re: BOMMEN og opstandelse…

Tak for din orientering, Poul.

Jeg ved ikke hvor mange tilkendegivelser du p.t. ligger inde med. Og heller ikke hvordan du opgør dem. Men der er da mindst tre huse, der aktivt arbejder for at få bommen placeret ved vejskellet, nemlig #60, 56 og 43.

Jeg synes at det i denne sag er vigtigt, at få funderet grundejerforeningens holdning på et helt skudsikkert grundlag. Hvorvidt det indebærer, at alle huse skal høres eller om de huse, der bliver mest berørt af beslutningen, skal have en særstatus, har jeg p.t. ingen særlig mening om. Men jeg henstiller venligst til bestyrelsen, at I sikrer et helt opdateret beslutningsgrundlag førend der træffes konkrete aftaler med kommunen.

På forhånd tak for din forståelse.

Venlig hilsen

Anders Michael Jensen

  

Den 17/12/2013 kl. 19.01 skrev Poul Dahl:

 Hej Anders

Jeg sender dig den mail jeg har sendt til Bente. Håber at Bente er indforstået med det.

Mvh.

Poul

 

From: Poul Dahl [mailto:poul.dahl@youmail.dk]
Sent: 17. december 2013 18:39
To: ‘Georg N. Hansen’
Subject: RE: BOMMEN

Hej Bente

Repræsentanter fra bestyrelsen har haft flere møder med forvaltningen om dette spørgsmål. Linda har aldrig deltaget (hvorfor ved jeg ikke-jeg kender ikke de kommunale arbejdsgange, men hendes chef har indkaldt til møderne). Der har ikke været tale om at op sætte en bom på nogle af disse møder. Derimod har andre former for vejlukning været diskuteret, og forvaltningen havde lovet os at komme med et oplæg på de mulige løsninger.

Jeg vil nødig sprede rygter om disse tiltag, da jeg ikke ved hvad der bliver muligt – set fra kommunens økonomi – da vi har en aftale om at kommunen ville vende tilbage til bestyrelsen. Derfor overrasker det mig meget, at de pludselig stod der.

Så pt. afventer vi at Lindas chef Per Jul kontakter mig. Og det er Linda enig i.

Bestyrelsen mener fortsat, at vejen skal lukkes ved nr. 60. Men det endelige konstruktion (som der har været mange forhandlinger om er ikke klar endnu).

Efter I ændrede mening efter vore mødes i sommer sendte vi en mail ud til de 6 huse, der deltog i mødet. 2 huse har meddelt, at de ønsker en ændret udførsel.

Hilsen

Poul

 

From: Georg N. Hansen [mailto:blh.gnh@gmail.com]
Sent: 17. december 2013 18:18
To: <poul@dahlmail.dk>
Subject: Re: BOMMEN

Hej Poul,

Efter min samtale med Linda i dag, vil jeg be’ dig fortælle mig, hvor du har oplyst hende at bommen skal placeres. Jeg formoder ikke at det skal være en hemmelighed.

Mvh

Bente

Sendt fra min iPad
Den 17/12/2013 kl. 17.06 skrev “Poul Dahl” <poul.dahl@youmail.dk>:

Hej Bente

Tak for din mail. Birgit  havde sendt en en halv time før. Jeg har talt med Linda.

Hilsen

Poul

 

From: Bente L og Georg N Hansen [mailto:blh.gnh@gmail.com]
Sent: 17. december 2013 12:33
To: Poul Dahl
Subject: BOMMEN

 Hej Poul,

 Efter at have talt med Linda Madsen (TF – Herlev kommune), som jeg mødte i færd med at måle op til etablering af spærrebom udfor nr 60, henvender jeg mig til dig for at bede dig ringe til hende straks. Jeg (og ret mange andre beboere) har tidligere meddelt dig vores ønske om at bommen blev placeret ved skellet mellem Byskovvej og Hjortespringparken. Det var også ved vejskel kommunen normalt anbragte spærrebomme – fortalte hun. Men hun havde af dig fået besked om, at den skulle placeres udfor nr 60. Vi har faktisk forstået på dig, at du ville meddele kommunen, at vi havde ændret vores ønske!

 Vi kan ikke acceptere den placering og vil bede dig kontakte Linda og meddele hende vores ønske om placering ved vejskellet, da hun kun vil modtage den fra dig.

mvh

Bente (56)

Skriv et svar