Ang. bommens placering ved vejlukningen. Korrespondance mellem hus 34 og formanden.

From: Poul Dahl [mailto:poul.dahl@youmail.dk]
Sent: 21. december 2013 10:50
To: ‘Anita Bondy’
Cc: ‘Knud Erik Madsen’; Leif Larsen (leiflarsen@mail.tele.dk); ‘Kim Goderum’; ‘Tom Sund Frandsen’; ‘Marianne og Niels’; Janne Bay
Subject: RE: SV: Ang. vejlukning – Nyt fra Hjortespringparken

Hej Anita og Finn

Ja det kunne sagtens have været på en generalforsamling – men det var svært nå: Se nedenstående mailudsnit fra korrespondance med teknisk direktør på Herlev kommune som sendt tirsdag 09-07-2013 14:34

Kære Poul Dahl

Jeg har bedt afdelingen sende dig aktlister og dokumenter du efterspørger i din mail.

Jeg kan oplyse, at sagen skal behandles af Teknik- og Miljøudvalget, da forvaltningen ikke har kompetencen til vejlukninger. Sagen forventes forelagt udvalget på førstkommende møde den 22. august 2013.

Af sagsfremstillingen vil det klart fremgå, at grundejerforeningen Hjortespringparken ikke ønsker en lukning af Byskovvej, men hvis du ønsker at fremkomme med yderligere synspunkter til sagen bedes de være forvaltningen i hænde senest d. 1. august 2013.

Venlig hilsen

Tony Christensen

Teknisk Direktør

Herlev Kommune

Tlf: 4452 6402

Tony.Christensen@herlev.dk

Hvis vi skulle overholde vores frister for generalforsamling og kommunes frist skulle der være generalforsamling mellem d. 24 og 31 juli. Jeg husker at afholdelse af generalforsamling d. 28. juni blev af få beboere (jer selv inclusive) kritiseret. Men jo den kunne have været afholdt.

Kunne bestyrelsen så ikke sørge for få flyttet mødet i udvalget. Til det kan jeg svare, at vi allerede havde fået det flyttet fra udvalgsmødet i juni til august og det var ikke muligt at få det flyttet en gang til.

Jeg har endvidere læst vedtægterne igennem her til morgen, og jeg kan ikke finde nogle steder, hvor der står, at der skal indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling – men jeg kan da tage fejl.

Bestyrelsen, som er sat til at bestyre Grundejerforeningen må vel selv bestemme, hvem den vil lade sig rådgive af. Vi har brugt Steen i nr. 60 rigtig meget. Han er landinspektør og har virkelig brugt meget fritid på jura, matrikelnumre, servituetter osv., som han ulønnet har formidlet videre til bestyrlsen. Endvidere valgte vi at spørge de 8 huse, som vi fandt ville blive mest berørt. Vi fik trommet repræsentanter for 6 huse sammen d. 15. juli og hørte hvordan de så på sagen. Vi så på begge steder, diskuterede for og i mod, og kom frem til en konklusion. Senere har 2 huse, efter de har tænkt lidt mere over det, fortrudt deres holdning fra mødet. Det respekterer bestyrelsen selvfølgelig og vi har behandlet deres argumenter – men de har ikke (i bestyrelsens optik) været vægtige nok til at ændre holdning.

Det er klart bestyrelsen har fået en læring i at inddrage dele af beboerne, da det jo har skabt en del polimik. Så ved fremtidige projekter såsom rotunden fra nr. 37 til 47 samt skellet mod Vejringevej  og Mosebyvej og opkørslen, vil vi nok overveje en ekstra gang om bestyrelsen vil inddrage, de beboere der bor tættest på.

Ang. Referater. Vi har nu kørt med referater på hjemmesiden I flere år.  Der er en nyhedsbrevsfunktion man kan tilmelde sig og så får man en mail, hver gang der bliver uploaded beskeder, referater osv. Vi har aldrig hørt fra nogle beboere, før nu, at de synes det ikke fungere.

Ja man kan jo sige, at vi ikke kan forvante, at man læser Herlev kommunes hjemmeside. Men i referatet fra bestyrelsesmødet i august er der en link til hjemmesiden (faktisk den side på  Herlev kommune, hvor indsigelsen stod). Så når man åbner referatet efter man har fået en nyhedsmail om, at det er tilgængeligt, kræver det et klik med musen, at komme over til siden. Det synes bestyrelsen er nemt, enkelt og effekttvt.

Jeg håber jeg fik svaret på det meste, ellers må du jo vende tilbage.

På bestyrelsens vegne

Poul

 

From: Anita Bondy [mailto:anitabondy@adslhome.dk]
Sent: 20. december 2013 18:09
To: poul@dahlmail.dk
Cc: andersmichaeljensen@gmail.com; blh.gnh@gmail.com
Subject: SV: SV: Ang. vejlukning – Nyt fra Hjortespringparken

 Hej Poul

Beslutningen om placeringen burde efter vores mening  være truffet på en generalforsamling, hvor punktet var på dagsordenen. På generalforsamlingen i sommer var placeringen ikke på dagsordenen. Lukningen og placeringen vedrører alle beboere i Hjortespringparken og ikke kun 8 huse. At kalde det offentlig kendt er vel noget af en tilsnigelse. Man kan ikke forvente at den enkelte borger går ind på kommunens hjemmeside eller for den sags skyld på grundejerforeningens (uden en særlig opfordring). Men man kunne måske nok have forventet en mail fra vores bestyrelse f.eks. med en titel ”vigtigt nyt om vejlukningen” se hjemmesiden. I lighed med den mail der kom ud i går den 19.12.2013

Med venlig hilsen

Anita og Finn i nr. 34

Fra: Poul Dahl [mailto:poul.dahl@youmail.dk]
Sendt: 20. december 2013 17:20
Til: ‘Anita Bondy’
Emne: RE: SV: Ang. vejlukning – Nyt fra Hjortespringparken

 Hej Anita

Bestyrelsen har skrevet en indsigelse til Herlev kommune i august måned, hvor i vi anfører at vi gerne vil have lukket vejen ved nr. 60. Det har været offentlig tilgængeligt siden august på kommunens hjemmeside og på vores egen siden september.

Efterfølgende har der været møde mellem kommunen og repræsentant fra bestyrelsen . som skrevet i referatet i november. På dette møder gennemgik vi sammen fordele og ulemper ved begge placeringer. Efterfølgende har kommunen mødtes med Bakkedragets villaby om deres ønsker.

På dette grundlag har kommunen bestemt sig. Så kommunen har bestemt det på input fra de 2 bestyrelser – hvor vores holdning har været offentlig kendt i mere end 4 måneder.

Hilsen

Poul

 

From: Anita Bondy [mailto:anitabondy@adslhome.dk]
Sent: 20. december 2013 17:12
To: poul@dahlmail.dk
Subject: SV: SV: Ang. vejlukning – Nyt fra Hjortespringparken

 Hej Poul

Det undrer mig at du skriver at kommunen har besluttet bommens placering. Af de uploadede mails fremgår at det er bestyrelsen og nogle få huse, der har besluttet placeringen.

Med venlig hilsen

Anita

Fra: Poul Dahl [mailto:poul.dahl@youmail.dk]
Sendt: 19. december 2013 13:54
Til: Anita Bondy
Emne: Re: SV: Ang. vejlukning – Nyt fra Hjortespringparken

 Hej Anita

Den korte version: Kommunen og kommunen.

En mere detaliljeret historie finder du i referaterne fra bestyrelsesmøderne (inclusive bilag) i juni, august, september og november

—– Original meddelelse —–

Fra: Anita Bondy <anitabondy@adslhome.dk>
Til: ‘GF Hjortespringparken’ <
bestyrelsen@hjortespringparken.dk>
Dato:
Tor, 19. dec 2013 09:07
Emne: SV: Ang. vejlukning – Nyt fra Hjortespringparken

Hej lige 2 spørgsmål

Hvem har besluttet hvor bommen skal stå og hvem betaler ??

Med venlig hilsen

Anita Bondy i nr. 34

 

Fra: GF Hjortespringparken [mailto:bestyrelsen=hjortespringparken.dk@mail79.atl11.rsgsv.net] På vegne af GF Hjortespringparken
Sendt:
19. december 2013 08:02
Til:
anitabondy@adslhome.dk
Emne: Ang. vejlukning – Nyt fra Hjortespringparken

 

 

Nyt fra Grundejerforeningen:
Ang. vejlukningTil Beboerne i Hjortespringparken Som opfølgning på bestyrelsesreferatet fra 11. november har bestyrelsen i dag modtaget kommunens beslutning om vejlukning mellem Byskovvej og Hjortespringparken. Se vedlagte tegning. Bommen placeres midt i bumpet ved nr. 60. Kommunen ønsker arbejdet udført hurtigst ? Læs resten ?
Flere nyhederReparation af brandkamme / murkroner / murinddækninger efter stormen 5.-6. december 2013
Årsaflæsning varme 2013
Vi inviterer til juletræstænding søndag 24. november kl. 16
Referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referat fra seneste bestyrelsesmøde

 

 

 Foreningens hjemmesidePå grundejerforeningens hjemmeside finder du nyheder og nyttige oplysninger om livet.  Se, hvem der sidder i bestyrelsen eller find referater og dokumenter i arkivet. Info-mappen har masser af information om bygningerne og foreningen. Du skal være logget ind for at kunne se alle sider på hjortespringparken.dk.Gå til hjemmesiden
Du har fået denne mail, fordi du er tilmeldt Hjortespringparkens mail-liste. Er det en fejl, kan du afmelde dig med linket herunder.Udsendt af 
Bestyrelsen
Hjortespringparken
2730 Herlev

 Afmeld dig listen | Ret dine oplysninger til listen  

Skriv et svar