”Opstandelse over bestyrelsens håndtering af lukningen af Hjortespringparken”

E-mail korrespondance fra Anders Michael Jensen (43):

From: Andersmichael Jensen [mailto:andersmichaeljensen@gmail.com]
Sent: 19. december 2013 17:11
To:poul@dahlmail.dk
Cc: Bente Langvad Hansen; Birgit Hjælmsø; kimh13@hotmail.com
Subject: Re: BOMMEN og opstandelse…

Hej Poul,

Tak for tilbudet.

Jeg vil gerne have indholdet uploaded denne mail kommunikation på foreningens hjemmeside.

 

Den 18/12/2013 kl. 18.10 skrev Poul Dahl:

Hej Anders

Tak for din mail.

Bestyrelsen tager dine synspunkter til efterretning.

Hvis du mener, at dine holdninger ikke er blevet præsenteret for beboerne kan jeg tilbyde, at vi uploader denne mail kommunikation på foreningens hjemmeside.

Mvh.

Bestyrelsen

V. Poul

From: Andersmichael Jensen [mailto:andersmichaeljensen@gmail.com]
Sent: 17. december 2013 23:38
To: Bente
Cc: <poul@dahlmail.dk>; Birgit Hjælmsø; Knud Erik Madsen; Leif Larsen; Tom Sund Frandsen; Kim Goderum; Marianne og Niels; Janne Bay
Subject: Re: BOMMEN og opstandelse…

Hej Poul,

Det forekommer mig, at spørgsmålet om lukningen af Hjortespringparken/bommens placering hverken er behandlet i overensstemmelse med foreningens vedtægter eller den praksis, som er hævdvunden i bestyrelsernes arbejde i vores forening.

Jeg forstår:

  • at det aldrig er blevet behandlet som et forslag på en generalforsamling, hvor det har været udsendt med det fornødne vedtægtsmæssige varsel
  • at meddelelsen blot har været drøftet på den ekstraordinære generalforsamling uden forberedende arbejde fra bestyrelsens side
  • at bestyrelsen på den baggrund har fået den ekstraordinære generalforsamlings tilslutning til at indkalde til et møde blandt de otte nærmest berørte huse for at “diskutere det” (hvad er “det”)
  • at bestyrelsen dermed de facto har overladt afgørelsen af “det” til de otte huse
  • at mødet er indkaldt midt i sommerferieperioden
  • at seks huse ud af de otte huse angiveligvis tilsluttede sig et forslag om at lukke ved #60
  • at flere af de seks huse senere har ændret holdning på baggrund af reflektion over konsekvenserne, herunder #60, som måske bliver mest berørt af konsekvenserne.
  • at hverken de otte eller seks huse – for ikke at tale om hele Hjortespringparken – senere har fået en samlet orientering om fordele og ulemper ved hhv. den ene eller den anden løsning
  • at du ikke har meddelt Herlev Kommune, at der var tvivl om foreningens holdning
  • at du tilsyneladende ikke er villig til at undersøge, om der er baggrund for at ændre bestyrelses beslutning

Jeg mener, at bestyrelsen nu bør beslutte om lukningen skal bestemmes af alle foreningens medlemmer eller af de otte mest berørte huse. 

I begge tilfælde bør der sikres en dækkende beskrivelse/problematisering af fordele og ulemper ved begge løsninger. Opsætning af bommen haster ikke. Lad os dog tage den fornødne tid til at køre processen ordentligt!

Venlig hilsen

Anders Michael Jensen

 

Den 17/12/2013 kl. 21.09 skrev Bente:

Det må da være muligt at få en vurdering af beboernes mening om denne boms placering ved at udsende en mail til alle og anmode om et respons. Denne procedure anvendes jo ofte i forbindelse med forskellige henvendelser om andre emner. Og mig bekendt fungerer det da ret godt. 

Det forekommer mig underligt hvorfor bestyrelsen står så stejlt fast på en placering ud for nr 60. Det er efter min mening særdeles upraktisk og det må alle beboere i Hjortespringparken rigtig gerne vide.  Jeg beklager naturligvis, at vi først kom i tanke om det et par dage efter vores sommermøde. Men jeg havde da ikke forestillet mig, at bestyrelsen allerede da havde låst sagen ved kommunen. 

Vi har en hjemmeside, hvor vi opfordres til at fremkomme med vores meninger. Jeg er sikker på, at kommunen godt vil vente på at der er bred opbakning til en beslutning, der aldrig kan gøres om, når den først er ført ud i livet.

 Bente

 Sendt fra min iPad
Den 17/12/2013 kl. 19.43 skrev “Poul Dahl” <poul.dahl@youmail.dk>:

Hej Anders

Tak for din mail.

Vi havde en ekstraordinær generalforsamling i juni måned. Samme dag som den blev afholdt fik vi besked om vejlukningen. Vi talte meget om det på generalforsamlingen (men klart det kom som en overraskelse for alle også mig).

På generalforamlingen foreslog bestyrelsen at indkalde husene 43-47 og 52-60 til et møde hvor vi ville diskutere det. Jeg sendte indkaldelse ud til alle 8 huse via mail med 4 mulige datoer. 6 huse svarede tilbage på, hvor nåe de kunne. De 2 sidste svarede ikke – hverken med mulige datoer eller holdning. Vi fandt en møde dato, hvor de 6 huse alle kunne. På dette møde var der enighed om, at vi ville anbefale at vejen blev lukke ved nr. 60 ud fra en del argumenter. Der var også argumenter for at lukke den ved vejskiltet. Men jeg spurgte flere gange, om der nu var enighed og det var der.

Siden har 2 af de 6 huse skiftet mening. Dette respekterer vi selvfølgelig. Men de 4 andre på mødet har ikke. Siden hen har jeg fået mail fra 3 andre huse i Hjortespringeparken, som synes at beslutningen er forkert. Men vi er stadig nede på at 5 aktivt har meldt tilbage på, at det vi besluttede på generalforsamlingen og siden hen på mødet for de mest berørte er forkert.

Det er i bestyrelsens optik ikke mange, hvorfor vi fastholder den beslutning der er truffet på det møde, vi lovede at afholde med de nærmeste beboere.

Hvis man er utilfreds med denne beslutning vil jeg opfordre til, at man vha. Vedtægterne § 14 stk. 2 indkalder til ekstraordinær generalforsamling om emnet. Hvis en trejdedel af husene mener det er nødvendigt er bestyrelsen pligtig til at indkalde og det gør vi selvfølgelig. Men det kræver at 18 huse står bag opfordringen og pt. er der 5 huse som har givet udtryk for at de ikke er enig.

Mvh.

Poul

 

From: Andersmichael Jensen [mailto:andersmichaeljensen@gmail.com]
Sent: 17. december 2013 19:18
To: poul@dahlmail.dk
Cc: Bente Langvad Hansen; Birgit Hjælmsø
Subject: Re: BOMMEN og opstandelse…

Tak for din orientering, Poul.

Jeg ved ikke hvor mange tilkendegivelser du p.t. ligger inde med. Og heller ikke hvordan du opgør dem. Men der er da mindst tre huse, der aktivt arbejder for at få bommen placeret ved vejskellet, nemlig #60, 56 og 43.

Jeg synes at det i denne sag er vigtigt, at få funderet grundejerforeningens holdning på et helt skudsikkert grundlag. Hvorvidt det indebærer, at alle huse skal høres eller om de huse, der bliver mest berørt af beslutningen, skal have en særstatus, har jeg p.t. ingen særlig mening om. Men jeg henstiller venligst til bestyrelsen, at I sikrer et helt opdateret beslutningsgrundlag førend der træffes konkrete aftaler med kommunen.

På forhånd tak for din forståelse.

Venlig hilsen

Anders Michael Jensen

 

Den 17/12/2013 kl. 19.01 skrev Poul Dahl:

Hej Anders

Jeg sender dig den mail jeg har sendt til Bente. Håber at Bente er indforstået med det.

Mvh.

Poul

 

From: Poul Dahl [mailto:poul.dahl@youmail.dk]
Sent: 17. december 2013 18:39
To: ‘Georg N. Hansen’
Subject: RE: BOMMEN

Hej Bente

Repræsentanter fra bestyrelsen har haft flere møder med forvaltningen om dette spørgsmål. Linda har aldrig deltaget (hvorfor ved jeg ikke-jeg kender ikke de kommunale arbejdsgange, men hendes chef har indkaldt til møderne). Der har ikke været tale om at op sætte en bom på nogle af disse møder. Derimod har andre former for vejlukning været diskuteret, og forvaltningen havde lovet os at komme med et oplæg på de mulige løsninger.

Jeg vil nødig sprede rygter om disse tiltag, da jeg ikke ved hvad der bliver muligt – set fra kommunens økonomi – da vi har en aftale om at kommunen ville vende tilbage til bestyrelsen. Derfor overrasker det mig meget, at de pludselig stod der.

Så pt. afventer vi at Lindas chef Per Jul kontakter mig. Og det er Linda enig i.

Bestyrelsen mener fortsat, at vejen skal lukkes ved nr. 60. Men det endelige konstruktion (som der har været mange forhandlinger om er ikke klar endnu).

Efter I ændrede mening efter vore mødes i sommer sendte vi en mail ud til de 6 huse, der deltog i mødet. 2 huse har meddelt, at de ønsker en ændret udførsel.

Hilsen

Poul

From: Georg N. Hansen [mailto:blh.gnh@gmail.com]
Sent: 17. december 2013 18:18
To: <poul@dahlmail.dk>
Subject: Re: BOMMEN

Hej Poul,

Efter min samtale med Linda i dag, vil jeg be’ dig fortælle mig, hvor du har oplyst hende at bommen skal placeres. Jeg formoder ikke at det skal være en hemmelighed.

 Mvh

 Bente

Sendt fra min iPad
Den 17/12/2013 kl. 17.06 skrev “Poul Dahl” <poul.dahl@youmail.dk>:

Hej Bente

Tak for din mail. Birgit  havde sendt en en halv time før. Jeg har talt med Linda.

Hilsen

Poul

From: Bente L og Georg N Hansen [mailto:blh.gnh@gmail.com]
Sent: 17. december 2013 12:33
To: Poul Dahl
Subject: BOMMEN

Hej Poul,

Efter at have talt med Linda Madsen (TF – Herlev kommune), som jeg mødte i færd med at måle op til etablering af spærrebom udfor nr 60, henvender jeg mig til dig for at bede dig ringe til hende straks. Jeg (og ret mange andre beboere) har tidligere meddelt dig vores ønske om at bommen blev placeret ved skellet mellem Byskovvej og Hjortespringparken. Det var også ved vejskel kommunen normalt anbragte spærrebomme – fortalte hun. Men hun havde af dig fået besked om, at den skulle placeres udfor nr 60. Vi har faktisk forstået på dig, at du ville meddele kommunen, at vi havde ændret vores ønske!

Vi kan ikke acceptere den placering og vil bede dig kontakte Linda og meddele hende vores ønske om placering ved vejskellet, da hun kun vil modtage den fra dig.

mvh

Bente (56)

Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG – 
www.avg.com
Version: 2014.0.4259 / Virusdatabase: 3658/6928 – Udgivelsesdato: 17-12-2013

Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG – 
www.avg.com
Version: 2014.0.4259 / Virusdatabase: 3658/6928 – Udgivelsesdato: 17-12-2013

Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG – 
www.avg.com
Version: 2014.0.4259 / Virusdatabase: 3658/6928 – Udgivelsesdato: 17-12-2013

Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG – 
www.avg.com
Version: 2014.0.4259 / Virusdatabase: 3658/6928 – Udgivelsesdato: 17-12-2013

Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG – 
www.avg.com
Version: 2014.0.4259 / Virusdatabase: 3658/6928 – Udgivelsesdato: 17-12-2013

Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG –
www.avg.com
Version: 2014.0.4259 / Virusdatabase: 3658/6934 – Udgivelsesdato: 19-12-2013

Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG –
www.avg.com
Version: 2014.0.4259 / Virusdatabase: 3658/6934 – Udgivelsesdato: 19-12-2013


Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG –
www.avg.com
Version: 2014.0.4259 / Virusdatabase: 3658/6934 – Udgivelsesdato: 19-12-2013

Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG –
www.avg.com
Version: 2014.0.4259 / Virusdatabase: 3658/6934 – Udgivelsesdato: 19-12-2013

Skriv et svar