Lang frostperiode => problemer med at få tilstrækkelig varme i husenes underetager

Der er en del huse, der har haft problemer med varmen i underetagen i den sidste uges tid. Varmeudvalget har ikke kunnet konstatere fejl på systemet/i varmecentralen. Umiddelbart har alt kørt ”som det skulle” i varmecentralen, og derfor er der ikke foretaget justeringer.
I dag har hus nr. 5 haft besøg af en blikkenslager. Blikkenslageren har bl.a. hævet trykket på det varme vand, der sendes ud fra varmecentralen, men også udført arbejde i nr. 5. Termostaterne er blevet efterset og rensning af rør er foretaget (jeg ved ikke lige hvordan). Men nu virker det i nummer 5.
Det blev konstateret, at varmecentralen sender varmt vand ud som den skal, men at trykket nok er for lavt efter en længere kuldeperiode, hvor forbruget har været højere end normalt.
Det har bestyrelsen nu noteret sig. Varmeudvalget (dem, der passer varmecentralen) vil senere sætte trykket ned igen, når den stærke kulde er på retur. Samtidig vil varmeudvalget være opmærksomme på at få trykket sat op, når vejrmeldingerne visere mange dage med døgnfrost.
Blikkenslageren sagde, at man i de enkelte huse kan installere en unit med pumpe, så man selv kan justere trykket i sit eget hus. Det er ikke noget bestyrelsen har forstand på, og hvis man ønsker at vide mere, må man selv kontakte en blikkenslager.
Det var blikkenslagerfirmaet Hans Olsen, der var på besøg i dag og nu har den viden.
For god orden skyld skal det nævnes at regningen i dag splittes mellem hus nr. 5 og foreningen, da der er foregået arbejde begge steder.

Pbv.
Poul
10. januar 2024

Skriv et svar