Vedr. opkrævning af fællesudgifter og aconto varme for juli måned 2023.

Til alle beboere i Hjortespringparken

I dag har Øens Ejendomsadministration udsendt en opkrævning til samtlige ejere til brug for næste måneds bidrag (fællesbidrag, youSee, aconto-varme).
Desværre er opkrævningen ikke korrekt, idet det månedlige vejbidrag opkræves ud over fællesbidraget, i stedet for som sædvanligt at være indeholdt i det.
Dette har foreningen naturligvis bedt om at få korrigeret straks.

Samtidig er opkrævningen udformet med en instruks om at indbetale direkte til foreningens konto via en bankoverførsel. Dette skyldes, at Øens Ejendomsadministration endnu ikke har modtaget det nye PBS-nummer.
Det ser imidlertid ud til, at det nye korrekte PBS-nummer kan forventes inden for få dage, og vi har derfor bedt Øens Ejendomsadministration ”slå to fluer med ét smæk” og udsende nye korrekte opkrævninger med det nye PBS-nummer. Så vil det samtidig være muligt at tilmelde betaling til Betalingsservice.

I skal således ikke indbetale juli måneds bidrag i henhold til den opkrævning der er udsendt i dag, 20. juni 2023, men afvente den nye korrekte opkrævning.

Tak for jeres forståelse.
P.b.v.
Janne Bay
20. juni 2023

Skriv et svar