Bestyrelsesmøde 14. juni 2021

Kære alle,
Traditionen tro indkalder vi hermed til 1. bestyrelsesmøde efter afholdelse af årets ordinære generalforsamling, Læs indkaldelsen her.
Indkaldelsen kan også læses på hjemmesiden under Bestyrelse > Referater fra bestyrelsesmøder 2021.
P.b.v.
Poul

Skriv et svar