Gen-indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Hjortespring, den 3. maj 2021

TIL MEDLEMMERNE

Nu er forsamlingsloftet blevet hævet, således at 50 personer kan mødes. Desværre har Herlev kommune aflyst vores leje af den store mødesal på Herlev Byskole, da lokalerne skal bruges som testcenter.

Derfor indkalder vi hermed til:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 27. MAJ 2021, KLOKKEN 19.30
PÅ MULTIBANEN I ROTTEHULLET

I tilfælde af regnvejr/dårligt vejr, flyttes generalforsamlingen indendørs til varmecentralen – eller bliver evt. udsat en uge. Dette varsles i givet fald med 1 uges varsel.
Forudgående tilmelding er ønskværdigt, så vi sikrer at vi ikke overskrider grænsen for forsamlingsloftet. Meld din ankomst på bestyrelsen@hjortespringparken.dk

Vi henstiller til at der kun møder 1 person fra hver husstand for at give så mange som muligt lejlighed til at deltage i generalforsamlingen.
Der vil ikke blive serveret forfriskninger – tag selv med, hvis du har behov.

Dagsorden i henhold til grundejerforeningens vedtægter.
Endelig dagsorden er tidligere udsendt onsdag d. 10. marts 2021.
Således vil forslag fra medlemmer, forslag fra bestyrelsen, regnskab, forslag til budget og beretning være uændret i forhold til tidligere udsendte dokumenter.

p.b.v.
Poul Dahl

Denne indkaldelse er samtidig lagt på hjemmesiden.
Se menupunkt Bestyrelse > Generalforsamling 2021″

Skriv et svar