Referat fra seneste bestyrelsesmøde 10. april 2018 er nu klart

Kære alle,

Referatet fra seneste bestyrelsesmøde afholdt 10. april 2018, er nu lagt på hjemmesiden. Se under menu-punktet Bestyrelse / Referater fra bestyrelsesmøder.

På foreningsårets første møde ser vi på listen over de arbejdende udvalg for det kommende foreningsår. Meld dig endelig til, hvis du er interesseret i at arbejde i et eller flere udvalg. Listen over udvalgenes sammensætning er vedlagt som Bilag 1.

Endelig laver vi en mødeplan for det kommende foreningsår, vedlagt som Bilag 2. Du kan allerede nu se, hvornår de forskellige aktiviteter finder sted i løbet af året, helt frem til generalforsamlingen i marts 2019.

Referat BM 10apr2018 – Udvalg – foreningsåret 2018-19 (Bilag 1) – Mødeplan 2017-2018 (Bilag 2).

P.b.v.
Poul

 

Skriv et svar