Status vedr. brud på varmerør

Kære alle,

Som I kan se fra seneste referat fra bestyrelsesmødet d. 23/10 har vi besluttet at få udskiftet varmerørene fra varmecentralen og frem til nr. 60.

Hvis I har gået tur ned til Byskovvej / rundt om østenden af sydrækken, kan I se en stor opgravning – og der vedhæftes et billede:

Varmeudvalget har holdt møde med entreprenørerne og aftalt det arbejde, der skal udføres. De har nu gravet sig frem til ”afgreningen” ved gavlen af nr. 60. Dermed kan de bestille de rør m.v. de får brug for til afgreningen. Det skulle være sket nu.

Entreprenørerne kommer tilbage mandag 6. november og fortsætter med arbejdet. Medmindre der dukker overraskelser op undervejs, forventes det på nuværende tidspunkt at arbejdet er færdigt medio november.

P.b.v.
Info-udvalget

image005

Skriv et svar