Referat af ekstraodinær generalforsamling afholdt 24. april 2017

Hej alle,

Referat af den ekstraodinære generalforsamling afholdt 24. april 2017 er nu lagt på hjemmesiden. Det kan hentes under menu-punktet “Arkiv”. Det kan også læses her: Referat ekstraordinær generalforsamling 24-4-17

Som følge heraf er vedtægternes § 19, samt 21-22 blevet opdateret. Se Vedtægter for Hjortespringparken under menu-punktet INFO-mappe, kapitel 5.1.

INFO-mappens kapitel 4.2 vedrørende vores Fællesantenneanlæg er også blevet opdateret. Det er vigtigt at notere sig, at ændring af medlemsskab kan ske 1 (én) gang årligt, senest den 25. september, for at få effekt fra kommende regnskabsår. Se den fulde tekst under menu-punktet INFO-mappe, kapitel 4.2. Den kan også læses her: Fællesantenneanlæg

P.b.v.
Poul

Skriv et svar