Nyt fra vores TV leverandør

Hej alle

I seneste referat fra bestyrelsesmøde kunne I læse, at vi havde forlænget aftalen med YouSee som leverandør for endnu 24 måneder.

Ganske få dage senere modtog vi nyhedsbrev fra YouSee, der annoncerede sammenlægning af TDC Privat og YouSee. I brevet, som er vedlagt til jeres orientering, skriver YouSee:

Men så ved I, hvem I skal kontakte, hvis der bliver problemer med leverancen.

P.b.v.
Janne

YouSee nyt

Skriv et svar