Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 17/3-2015 kl.19.30

GRUNDEJERFORENINGEN HJORTESPRINGPARKEN

Hjortespring, den 15. februar 2015

 TIL MEDLEMMERNE

Der indkaldes hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 17. MARTS 2015, KLOKKEN 19.30
PÅ HERLEV PRIVATSKOLE (Gl. Klausdalsbrovej 500)

Opmærksomheden henledes på, at forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde SENEST TIRSDAG DEN 3. MARTS 2015. Eventuelle forslag skal fremsættes skriftligt.

Endelig dagsorden vil blive udsendt senest TIRSDAG DEN 10. MARTS 2015.

Med venlig hilsen
p.b.v.
Poul Dahl

Skriv et svar