Ekstraordinær generalforsamling 10. april kl. 19.00

GRUNDEJERFORENINGEN HJORTESPRINGPARKEN

 Hjortespring, den 22. marts 2014

TIL MEDLEMMERNE

Der indkaldes hermed til

 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 TORSDAG DEN 10. APRIL 2014, KLOKKEN 19.00

 I VARMECENTRALEN

Endelig dagsorden vil blive udsendt senest TORSDAG DEN 3. APRIL 2014

Med venlig hilsen
p.b.v

Poul Dahl

Skriv et svar