Reparation af brandkamme / murkroner / murinddækninger efter stormen 5.-6. december 2013

Stormskader på murinddækninger

Stormen “Bodil’s” hærgen har været hård ved murinddækningerne/brandkammene i Hjortespringparken, hvor nogle er blæst af, og en del andre har vist sig at være løse. Kært barn har mange navne, så vi har forsøgt at nævne de mere gængse begreber for samme bygningsdel.

Flemming Grenaae (hus nr. 22) har for teknisk udvalg udarbejdet en beskrivelse af, hvordan problemet afhjælpes, ligesom han og Knud Erik vil undersøge mulighederne for fælles indkøb og reparation af murkronerne, med henblik på at holde omkostningerne nede.

Vedlagt er to sider med anvisninger. De er samtidig blevet indarbejdet i vores INFO-mappe som bilag B.18.1-2.

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at deltage i fællesindkøbet, bedes du snarest kontakte enten Flemming (22) fgrenaae@clean-vent.dk (tekniske råd) / Knud Erik (45) kem@kemcom.dk (fællesindkøb) – gerne inden d. 31. december 2013. Datoen skyldes vores ønske om hurtigt at få overblik over interessen og hvor meget, der skal købes ind.

Med venlig hilsen og med ønske om God Jul,
Teknisk udvalg

B.18.1.1 Inddækning murkroner
B.18.1.2 – tegning inddækning murkroner

Skriv et svar