Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

GRUNDEJERFORENINGEN HJORTESPRINGPARKEN

Hjortespring, den 6. september 2012

 TIL MEDLEMMERNE

Der indkaldes hermed til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 24. SEPTEMBER 2012, KLOKKEN 19.00
I VARMECENTRALEN

Endelig dagsorden vil blive udsendt senest MANDAG DEN 17.SEPTEMBER 2012.

 Med venlig hilsen
p.b.v.
Poul Dahl

Skriv et svar