Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2012

GRUNDEJERFORENINGEN HJORTESPRINGPARKEN

 Hjortespring, den 15. august 2012

TIL MEDLEMMERNE

Der indkaldes hermed til

 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 TORSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2012, KLOKKEN 19.30

PÅ HERLEV PRIVATSKOLE (Gl. Klausdalsbrovej 500)

Opmærksomheden henledes på, at forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde SENEST TORSDAG DEN 23. AUGUST 2012. Eventuelle forslag skal fremsættes skriftligt.

Endelig dagsorden vil blive udsendt senest TORSDAG DEN 30. AUGUST 2012.

I år vil der blandt forslagene fra bestyrelsen være vedtægtsændringer. For at disse kan vedtages/forkastes kræver det, at mindst 2/3 af husene er repræsenteret enten ved fremmøde eller fuldmagt.

Bestyrelsen håber at mindst 2/3 af husene vil være repræsenteret, så vi ikke skal afholde ekstra ordinær generalforsamling 14 dage efter, for der at behandle forslagene til vedtægtsændringer.

Med venlig hilsen

p.b.v.

Poul Dahl

Skriv et svar