Nu er der åbent for tilmelding til pligtarbejde!

Sædvanen tro er det nu muligt for alle beboere i Hjortespringparken at tilmelde sig pligtarbejde på vores grønne arealer.

Eksempler på opgaver kan være at klippe hække, rense bed-kanter, rengøre varmecentral, luge ukrudt i rhododendronbedet, beskære buske/træer efter nærmere anvisning etc. Opgaverne er udmålt til 3 timers arbejde, og du får 300 kr. retur fra fællesudgifterne, når du har udført en opgave. Har du lyst, er du velkommen til at melde dig til mere end 1 opgave.

Ønsker du/I at deltage: Kontakt Kim i nr. 26.

Skriv et svar