Ny asfalt lægges på 16/8-20/8 – det foregår således:

Til alle beboerne
I uge 33 (16 – 20/8) skal vi have ny asfalt på Hjortespringparken fra nr. 7 og 12 til hus nr. 47 og 60.
Det foregår praktisk på denne måde (det er den plan bestyrelsen har fået fra NCC):

Mandag og tirsdag vil NCC fræse asfalt af. De starter ved nr. 60 og fra nr. 41 fortsætter de med de ulige numre ned til før nr. 5. Bagefter er det de lige numre fra nummer 48 eller 50 til før nr. 10.
Onsdag og torsdag vil NCC lægge ny asfalt på i samme orden.
Fredag laves det sidste, hvis der mangler lidt asfalt og så males der striber.

Fræsning vil foregå uanset vejret. Men regner det meget, vil udlægning af asfalt blive udskudt.
Dette kan give anledning til en del spørgsmål, som vi vil forsøge at svare på her:

1: Hvornår er bommen mod Byskovvej åben?
Kommunen har lovet at åbne op mandag d. 16. august kl. 7.00 og så bliver bommen låst igen fredag eftermiddag.

2: Hvordan skal jeg forholde mig, mens der fræses?
Mens der fræses foran ens eget hus, kan man ikke komme ud med bil. Under resten af fræseopgaven, kan man nok finde ud i den ene eller anden ende af vejen.

Bestyrelsen opfordrer til at husene 31-47 og 46-60 kører deres biler ud af området søndag d. 15/8, hvis de forventer at bruge bil mandag morgen/formiddag. Man kan parkere på Byskovvej eller Gammelgårdsvej. Der er også en stor plads nede på Stadagervej for enden af vores fælles areal. Resten af husene må så følge lidt med i, hvornår det er en god idé at parkere uden for Hjortespringparken.

3: Hvordan skal jeg forholde mig mens der asfalteres?
Efter asfalten er lagt, vil NCC sætte afspærring op på de områder, der ikke må køres på den nylagte asfalt. Som deres formand siger: ”Vi holder kun tilbage for Ambulancer, Politi og Brandvæsen”. Så mens asfalten lægges på i nærheden af ens hus, er det vigtigt, at man har parkeret sin bil uden for området.

4: Må jeg parkere på p-pladserne på midter-arealerne?
Nej hele ugen må disse pladser ikke benyttes.

5: Hvad nu hvis jeg skal have håndværkere eller besøg fra servicefunktioner?
Som hovedregel må de påregne at gå ind med materialer og værktøj i denne uge. De kan ikke forvente at kunne holde en hel dag foran et hus eller parkere udenfor de enkelte huse.

6: Hvis jeg bestiller fødevare mm. til levering – hvad skal jeg så gøre?
Hvis muligt bestil levering til efter kl. 17.00

7: Hvad med afhentning af haveaffald mandag morgen?
Kommunen er orienteret og de vil orientere chaufføren. Men der kan være huse, han ikke kan komme frem til grundet fræsning, hvorfor man må vente en uge med at få det afhentet.

8: Hvad med dags renovation torsdag?
I dag ved vi ikke, hvor langt vi er nået på det tidspunkt. Men der er givetvis steder de ikke må køre torsdag morgen. Bestyrelsen er i kontakt med kommunen om vi kan lave nogle opsamlingspladser, hvor de enkelte huse kan køre deres beholder hen.

9: Er der noget jeg eller kan gøre?
Har I buske eller andet grønt, der hænger ud over asfalten i op til 40 cm, er det en god idé at klippe det væk. Så bliver asfalt-resultatet det pæneste, da NCC kan se, hvor de skal lægge asfalt.

10: Hvad med skraldespande, biler mm. i carporten?
NCC opfordrer til, at der mindst er er 50 cm frirum ind i carporten, da maskinen er bredere selve asfaltudlæggeren. Så ind med skraldespande, bilen helt ind i carporten eller ud af området – husk hvis du har anhængertræk, det fylder også.

11: Sviner det?
Normalt ikke siger NCC, men det kan ikke afvises, at der kan sprøjte asfalt ind på de private områder.

12: Hvad med husdyr?
NCC anbefaler, at man holder sine husdyr inde, mens der lægges asfalt. Asfalten er meget varm og kan skolde poter mm.

P.b.v.
Poul

Skriv et svar