Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 1. september 2014

Her følger referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 1. september 2014, på foranledning af svar fra kommunen på klagerne over vejlukningen. Desuden følger 8 bilag. Alle dokumenterne er samtidig lagt på hjemmesiden – se under Bestyrelse/Referater fra bestyrelsesmøder.

P.b.v.
Poul

PS. Søndag d. 7. september er referatet opdateret og 2 nye bilag (bilag 7 og bilag 8) er vedlagt

Referat ekstraordinært BM 1 sep 2014

Skriv et svar