Det kommende asfaltarbejde

I forhold til referatet fra sidste bestyrelsesmøde har entreprenøren rykket arbejdet 1 uge.
Dvs. de starter her mandag d. 9. september.

De starter med opkørslen op til bumpet ved nr. 5/10, hvor hele kørebanen bliver renoveret.
Herefter følger lapning af huller og fuger på resten af vejen ned til bumpet ved nr. 60.
Til sidst kommer der ny asfalt på basketbanen i rottehullet.

Bestyrelsen er ikke klar over, hvor mange dage entreprenøren forventer arbejdet tager.

Hvad skal beboerne gøre ?
Alle beboere fra nr. 1-5 og 2-10 skal sikre sig, at asfalten kan skiftes.

Altså:

  • Ingen biler, der har spidsen ud over asfalten
  • Ingen skraldspande på asfalten
  • Intet haveaffald eller effekter til storskrald på asfalten
  • Hække og beplantning være skåret minimum 10 cm fra asfaltbegrænsningen og i 3 meters højde

Resten af vejen:

  • Lad være med at stille biler, haveaffald osv. over huller, fuger på såvel vej som parkeringspladser

Bestyrelsen sørger for, at der bliver klippet ned i opkørsel og rottehul.

Mvh.
Bestyrelsen

Skriv et svar