Rottehullet – ideoplæg

Dette er et genopslag af ideoplæg til, hvad vi kan/skal gøre ved “Rottehullet”, da et par beboere har haft problemer med at åbne linket.
Skulle det ske en anden gang, er den bedste løsning nok at logge sig ind på hjemmesiden og åbne det pågældende dokument derfra.

– o – o – o – O – o – o – o –

Kære naboer i Hjortespringparken,

Hvad skal vi gøre ved ”Rottehullet”?

Rottehullet har en lige så lang historie som bebyggelsen, og den har været brugt til mangt og meget gennem tiden.

Dette område er efterhånden det sidste grønne område i Hjortespringparken, som der ikke er lavet en plan for og som der derfor heller ikke, er gjort så meget ved.

Rottehullet har selvfølgelig en historie:

–         Området har – ifølge nogle af de ”oprindelige” beboere – været nyttehaver

–         Det har været petanque-bane (med kraftig tendens til at gro til i ukrudt)

–         Det har været tiltænkt som ”frugtlund” med bl.a. æbletræer

–         Der er stadig noget, der ligner en basketballbane, som er i et ret fremskredent stadie af forfald, men dog stadig kunne bruges til tøndeslagning ved fastelavn i år

Der er ikke mange af disse ting, der fungerer i dag. Derfor stiller vi spørgsmålet:

Hvad skal der ske fremover?

Kom med dine forslag til området!

Alle forslag er velkomne – om det drejer sig om at beholde
– Status quo – altså gøre ingenting
– Inddrage området til mere park
– Andre muligheder for aktiviteter?

Skriv til bestyrelsen@hjortespringparken.dk og kom med dine idéer, forslag eller blot kommentarer.

Mvh,
Grønt udvalg  & Bestyrelsen

 

4 thoughts on “Rottehullet – ideoplæg

  1. Medlem

    Kære medlemmer,
    Som nytilflyttet har vi bemærket, at der er rigtig mange beboere, der i løbetøj passerer vores hus (nr 54) på vej ud i det dejlige moseområde, som rottehullet ligger ud til. Vi er selv glade for løbemulighederne og foreslår, at der opsættes “metalbøjler” i forskellige højder, der dels kan anvendes til at lave strækøvelser efter løbeturen, og dels til at hænge i med henblik på diverse fysiske øvelser. Dette tiltag vil kunne udbygges hen af vejen, hvis det viser sig at være en succes. Opsætningen kræver ikke den store vedligeholdelse af området, men for at bevare området pænt, kunne de nuværende frugtræer med fordel øges i antal. Hvis der er interesse uddyber vi gerne forslaget.
    mvh
    Bente Gotthardsen nr 54

Skriv et svar