Forretningsorden for udvalg i Hjortespringparken

Bestyrelse, udvalg og beboere

Version til print (pdf xxkb)

Denne forretningsorden tager sit udgangspunkt i grundejerforeningens vedtægter § 18 stk. 5.

Forretningsordenen gælder for alle udvalg nedsat af Grundejerforeningen Hjortespringparken.

1. Alle medlemmer af grundejerforeningen kan deltage i udvalget.

2. Udvalget bestemmer selv sin mødeform, mødefrekvens, sit mødested samt dagsorden.

3. Udvalgsmøder indkaldes mundtligt eller skriftligt direkte til de enkelte udvalgsmedlemmer.

4. Udvalget kan indsende budgetønsker til bestyrelsen, i forbindelse med udarbejdelsen af bestyrelsens forslag til budget.

5. Udvalget kan fremlægge sine ideer, forslag, konklusioner osv. for bestyrelsen på bestyrelsesmødet. Alle medlemmer af et udvalg kan deltage i denne fremlæggelse.

6. Hvis det af forskellige grunde er nødvendigt med en anden forretningsorden for et specifikt udvalg, skal det fremgå her i forretningsordenen.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet mandag d. 17. februar 2003.

Skriv et svar