Ang. vejlukning

Til Beboerne i Hjortespringparken

Som opfølgning på bestyrelsesreferatet fra 11. november har bestyrelsen i dag modtaget kommunens beslutning om vejlukning mellem Byskovvej og Hjortespringparken.

Se vedlagte tegning.

Bommen placeres midt i bumpet ved nr. 60. Kommunen ønsker arbejdet udført hurtigst muligt – helst på 2013 budgettet. Forvaltningen har lovet at meddele bestyrelsen, hvornår de starter på arbejdet, men her til aften har bestyrelsen endnu ikke modtaget besked om det.

Bestyrelsen har på møder med forvaltningen ønsket, at bumpet blev fræset væk og at markeringen for vejlukningen var mindre markant. Kommunen meddeler at dette ikke er muligt inden for lovens rammer, da vi er udlagt som legeområde.

Forvaltningen vil også opsætte skilt ved opkørslen til Hjortespringparken om at vejen er lukket.

På bestyrelsens Vegne
Poul Dahl

Herlev Kommune tegning – lukning af Hjortespringparken 18-12-13

Skriv et svar